Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
giodo rejestracja

giodo rejestracja - powiązane tematy

 • shutterstock_123089410

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba niezależna

  O statusie i potrzebie powołania osoby Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ramach struktury organizacyjnej Administratora Danych Osobowych można napisać bardzo wiele. Faktem jest, że osoba posiadająca odpowiednie kompetencje oraz wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych (nie tylko w zakresie prawa) może być gwarantem prawidłowego ukształtowania procedur i procesu gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Więcej “Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba niezależna” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • itls-avatar

  Masz prawo do ochrony swoich danych!

  W ostatnim czasie zauważyliśmy dużą aktywność w zakresie poruszania przez opinię publiczną tematyki ochrony danych osobowych. Doskonale pokazują to niedawne doniesienia medialne w sprawie pozostawiania na stokach narciarskich i lodowiskach w ramach zastawu za wypożyczenie sprzętu, dowodu osobistego. Przypadki te pokazują doskonale, że problem danych jest bardzo istotny i nie chodzi tu jedynie o niedoczytanie klauzuli w umowie czy w regulaminie usługi, ale o fakt stosowania pewnych rozwiązań oraz zwyczajów, które są niezgodne z prawem.

  Więcej “Masz prawo do ochrony swoich danych!” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • sad

  Poważne problemy wyszukiwarek internetowych m.in. Google

  Google po raz kolejny zostało upomniane i pouczone o prawie do zapomnienia w internecie. Tym razem wytyczne w tym zakresie wydała Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych- ciało doradcze Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.  Temat poruszaliśmy już wcześniej i dotyczył on sprawy wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 września 2014 r. w sprawie nr 21010/10, Brunet przeciwko Francji.

  Więcej “Poważne problemy wyszukiwarek internetowych m.in. Google” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • serwerownia2

  Wszyscy dłużnicy do rejestru

  Trwają prace legislacyjne w zakresie utworzenia Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. Według założeń ujawniani w nim mają być w pierwszej kolejności dłużnicy (mający dług w kwocie co najmniej 500 zł u jednego wierzyciela publicznoprawnego) w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. W dalszej kolejności również dłużnicy ZUS, wojewodów, jednostek samorządów terytorialnych itd. Więcej “Wszyscy dłużnicy do rejestru” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • prawo

  Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpiku

  Umieszczenie w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej informacji o imieniu i nazwisku, miejscu urodzenia, adresie zamieszkania i numerze PESEL kandydata na dawcę oraz informacji o podmiocie, który dokonał badania jego antygenów zgodności tkankowej jest zgodne z konstytucją. Niezgodne z konstytucją jest natomiast udostępnianie wszystkich danych dawców ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Więcej “Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpiku” »

  Biuro IT Law Solutions