Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Masz prawo do ochrony swoich danych!

Masz prawo do ochrony swoich danych!

itls-avatar

W ostatnim czasie zauważyliśmy dużą aktywność w zakresie poruszania przez opinię publiczną tematyki ochrony danych osobowych. Doskonale pokazują to niedawne doniesienia medialne w sprawie pozostawiania na stokach narciarskich i lodowiskach w ramach zastawu za wypożyczenie sprzętu, dowodu osobistego. Przypadki te pokazują doskonale, że problem danych jest bardzo istotny i nie chodzi tu jedynie o niedoczytanie klauzuli w umowie czy w regulaminie usługi, ale o fakt stosowania pewnych rozwiązań oraz zwyczajów, które są niezgodne z prawem.

Wśród przedsiębiorstw administrujących m.in. lodowiskami i stokami narciarskimi, powszechnym zjawiskiem jest zatrzymywanie dokumentu tożsamości w formie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczony sprzęt. Na skutek swojej niewiedzy, większość ludzi decyduje się przystać na taką formę i przekazuje dowód osobisty, otrzymując wypożyczony sprzęt. Funkcja takiego przedmiotu zastawu jest stosowana wyłącznie w interesie Zastawnika (podmiotu, który wypożycza innym sprzęt). Minimalizuje on w ten sposób ryzyko utraty swojej własności, stwarzając jednocześnie u klienta poczucie obowiązku zwrotu przekazanej rzeczy. Jest ono stosunkowo większe niż w przypadku zastosowania formy oświadczenia pisemnego lub kaucji pieniężnej.

Jak słusznie zwraca się uwagę, taka forma zastawu jest niewłaściwa i niezgodna z prawe. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Przypadków w których przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą może zatrzymać dowód osobisty w relacji firma-klient nie ma. Zatem wyłączenie wynikające z przepisu art. 33 nie ma zastosowania, co oznacza wprost, że zatrzymanie dowodu we wskazanym przypadku jest niezgodne z prawem.

Pominę już fakt, że wobec utraty takiego dokumentu przez Zastawnika, mogą nas spotkać przykre konsekwencje, związane m.in. z korzystaniem z naszej tożsamości przez inne osoby. Pamiętajmy zatem o dbaniu o swoje dane osobowe, nie tylko w aspekcie wirtualnym, ale też praktycznym i codziennym.

 

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu