Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Wszyscy dłużnicy do rejestru

Wszyscy dłużnicy do rejestru

serwerownia2

Trwają prace legislacyjne w zakresie utworzenia Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. Według założeń ujawniani w nim mają być w pierwszej kolejności dłużnicy (mający dług w kwocie co najmniej 500 zł u jednego wierzyciela publicznoprawnego) w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. W dalszej kolejności również dłużnicy ZUS, wojewodów, jednostek samorządów terytorialnych itd.

Projekt budzi duże kontrowersje w środowisku prawniczym. Po raz kolejny ważą się dwie wartości: prywatność oraz interes publiczny. Zasadnym jednak jest pytanie, jak daleko może sięgać interes publiczny, gdy wkracza w prywatność jednostki. Jednocześnie w pierwszej połowie sierpnia GIODO wyraził  zaniepokojone bardzo krótkich czasem konsultacji w zakresie projektu.

Więcej: infor.pl | tvp.info

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu