Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Inspektor Ochrony Danych – outsourcing i szkolenia

Inspektor Ochrony Danych – outsourcing i szkolenia

Zgodnie z art. 37 RODO wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych jest zawsze konieczne gdy:

  1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości
  2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę
  3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (czyli tzw. danych wrażliwych), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

W innych niż wskazanych powyżej przypadkach Administrator danych może dla własnego komfortu wyznaczyć IOD – tak, aby zagwarantował on właściwość procesu przetwarzania.

Warto przy decyzji o wyznaczeniu IOD pamiętać, że każdy podmiot gromadzący i przetwarzający dane osobowe jest bezwzględnie zobowiązany stosować przepisy dot. ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jako osoba posiadająca odpowiednie kompetencje oraz wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych (nie tylko w zakresie prawa) jest gwarantem prawidłowego ukształtowania procedur i procesu gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych zgodnie z prawem w tym RODO.

Outsourcing oraz szkolenia IOD

Oferujemy pełną, zewnętrzną obsługę (outsourcing) IOD, tym samym zdejmując z Ciebie ciężar obowiązków oraz oszczędzając Twój cenny czas, który możesz spożytkować na rozwój swojej działalności.

Alternatywnie przeszkolimy wyznaczoną przez Ciebie osobę, która zdobędzie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji IOD w Twojej organizacji.

Zakres usługi

W ramach współpracy świadczymy jedną z dwóch usług:

  1. Outsourcing IOD przez naszych specjalistów
  2. Szkolenia IOD dla wskazanych osób

 

Zrzut ekranu 2016-07-15 o 15.08.55

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:
  • Zyskujesz najwyższej jakości obsługę w zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych.
  • Otrzymujesz stałe wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku outsourcingu oszczędzasz cenny czas i pieniądze, które byłyby konieczne do wyszkolenia i zatrudnienia własnego IOD.
  • Zdobywasz poczucie bezpieczeństwa, ponieważ gwarantujemy wsparcie w przypadku kontroli organu nadzorczego.
  • Zmniejszasz ryzyko odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zainteresowany usługą? Zadzwoń do nas:
avatar

+48 22 354 68 93

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu

Skorzystaj z DARMOWEJ porady prawnej! Wypełnij formularz:

Chętnie udzielimy Ci darmowej porady prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.