Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
giodo zgłoszenie

giodo zgłoszenie - powiązane tematy

 • serwerownia2

  Reforma prawa ochrony danych osobowych w UE

  Od przyjęcia dyrektywy 95/46/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych upłynęło prawie 20 lat. Nie trzeba podkreślać jak długi jest to okres czasu w realiach postępu technologicznego ostatnich dwóch dekad. Naprzeciw zmianom w zakresie metod i procesu przetwarzania danych osobowych próbuje wychodzić projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

  Więcej “Reforma prawa ochrony danych osobowych w UE” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • itls-avatar

  UODO – istotne zmiany od 1 stycznia 2015 roku

  Dnia 24 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna). Ustawa z pewnymi wyjątkami zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, a zakres wprowadzonych nią zmian obejmie także przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (UODO).

  Więcej “UODO – istotne zmiany od 1 stycznia 2015 roku” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • serwerownia2

  Wszyscy dłużnicy do rejestru

  Trwają prace legislacyjne w zakresie utworzenia Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. Według założeń ujawniani w nim mają być w pierwszej kolejności dłużnicy (mający dług w kwocie co najmniej 500 zł u jednego wierzyciela publicznoprawnego) w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. W dalszej kolejności również dłużnicy ZUS, wojewodów, jednostek samorządów terytorialnych itd. Więcej “Wszyscy dłużnicy do rejestru” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • prawo

  Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpiku

  Umieszczenie w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej informacji o imieniu i nazwisku, miejscu urodzenia, adresie zamieszkania i numerze PESEL kandydata na dawcę oraz informacji o podmiocie, który dokonał badania jego antygenów zgodności tkankowej jest zgodne z konstytucją. Niezgodne z konstytucją jest natomiast udostępnianie wszystkich danych dawców ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Więcej “Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpiku” »

  Biuro IT Law Solutions