Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?

Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?

serwerownia

W dniu 18 lipca 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie II SA/Wa 569/14. w przedmiocie skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazującą udostępnienie danych osób w zakresie obejmującym adres IP urządzeń, które były wykorzystane do zamieszczenia wpisów dotyczących innej osoby w serwisie internetowym. W niniejszej sprawie podmiot posiadający dane odmówił na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wydania numerów IP osobie, która chciała wykorzystać je w celu identyfikacji osób i dalszego dochodzenia swoich praw z tytułu ochrony dóbr osobistych w związku z umieszczonymi na serwisie internetowym wpisami. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy wnioskodawca zamierza na drodze postępowania cywilnego dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych, istnieją podstawy do przyjęcia, że dane osobowe osób znieważających wnioskodawcę są mu niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów i z tego powodu powinny być mu udostępnione. Przeciwne wnioski prowadzić mogłyby do pozbawienia osoby znieważonej prawa do sądu. Nie znając bowiem danych personalnych osób, które dopuściły się znieważenia, pokrzywdzony takimi działaniami nie mógłby w sposób skuteczny wytoczyć przeciw nim powództwa. Powyższy wyrok poszerza możliwości uzyskiwania danych niezbędnych do wytoczenia powództwa z pominięciem organów ścigania.

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu