Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
rejestracja GIODO

rejestracja GIODO - powiązane tematy

 • team

  Nowy charakter obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Jak już zaznaczyliśmy w treści wcześniejszego wpisu z dniem 01 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna). Poprzez wejścia w życie tych przepisów ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO). Na skutek wprowadzonych zmian Administratorzy zyskają nowe uprawnienia, na gruncie rejestracji posiadanych przez siebie zbiorów danych osobowych, a obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych (z wyjątkiem zbiorów zawierających tzw. dane szczególnie chronione, o których mowa w art. 27 ust. 1) nie będzie podlegać administrator danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji.

  Więcej “Nowy charakter obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • itls-avatar

  UODO – istotne zmiany od 1 stycznia 2015 roku

  Dnia 24 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna). Ustawa z pewnymi wyjątkami zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, a zakres wprowadzonych nią zmian obejmie także przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (UODO).

  Więcej “UODO – istotne zmiany od 1 stycznia 2015 roku” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • serwerownia

  Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?

  W dniu 18 lipca 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie II SA/Wa 569/14. w przedmiocie skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazującą udostępnienie danych osób w zakresie obejmującym adres IP urządzeń, które były wykorzystane do zamieszczenia wpisów dotyczących innej osoby w serwisie internetowym. W niniejszej sprawie podmiot posiadający dane odmówił na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wydania numerów IP osobie, która chciała wykorzystać je w celu identyfikacji osób i dalszego dochodzenia swoich praw z tytułu ochrony dóbr osobistych w związku z umieszczonymi na serwisie internetowym wpisami. Więcej “Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu