Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
kontrola przetwarzania danych osobowych

kontrola przetwarzania danych osobowych - powiązane tematy

 • dane

  Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

  Zgodnie z obecną regulacją ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) może nastąpić w przypadku, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przekazanie może nastąpić również wtedy, gdy wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej, gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony tych danych- art. 47 ust. 2 UODO (np. na podstawie przytoczonej we wcześniejszym wpisie „bezpiecznej przystani).

  Więcej “Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu

 • serwerownia

  Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?

  W dniu 18 lipca 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie II SA/Wa 569/14. w przedmiocie skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazującą udostępnienie danych osób w zakresie obejmującym adres IP urządzeń, które były wykorzystane do zamieszczenia wpisów dotyczących innej osoby w serwisie internetowym. W niniejszej sprawie podmiot posiadający dane odmówił na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wydania numerów IP osobie, która chciała wykorzystać je w celu identyfikacji osób i dalszego dochodzenia swoich praw z tytułu ochrony dóbr osobistych w związku z umieszczonymi na serwisie internetowym wpisami. Więcej “Wyrok WSA – koniec anonimowości w Internecie?” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu