Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Skutki oddziaływania pandemii na poczucie prywatności

Skutki oddziaływania pandemii na poczucie prywatności

world-2030121_1280

Epidemia COVID-19 odciska swoje piętno w wielu aspektach naszego życia. Jednym z nich jest sfera prywatności, w którą wobec pandemii oraz szerszego wykorzystania narzędzi „online” wchodzi mocno technologia. EY dokonało analizy wpływu pandemii na poczucie prywatności.

Na początku roku Ernst & Young opublikowała badanie dotyczące wpływu pandemii na poczucie prywatności danych osobowych. Badanie to ma zasięg globalny zatem obejmuje nie tylko Europę ale także Amerykę Północną oraz Południową, obszar Azji i Pacyfiku oraz obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEIA). Respondenci zostali podzieleni na 4 pokolenia:

  1. Baby Boomers (lata 56-75)
  2. Pokolenie X (40-55)
  3. Pokolenie Millenialsów (24-39)
  4. Pokolenie Z (18-23).

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. przez Longitude. W badaniu wzięło udział 1901 konsumentów.

W czym pomogła nam pandemia?

Wszyscy dobrze wiemy jak wygląda obecny świat. Mnóstwo restrykcji, praca zdalna, fale koronawirusa i niepewna sytuacja w krajach na świecie przeniosła nas do sieci. Co do tego nie mamy żadnych złudzeń. Jednak, przenosząc się do sieci, przenosimy ze sobą nasze dane osobowe. W związku z tym, powinniśmy także mieć świadomość zarówno zagrożeń i  praw, które nam przysługują. Jak radzą sobie z tym poszczególne pokolenia? Czego oczekujemy od podmiotów, które otrzymują nasze dane osobowe? Jaką mamy wiedzę na temat praw? I najważniejsze, czy chętnie dzielimy się naszymi danymi osobowymi?

Jak pokazuje badanie, najważniejszymi czynnikami dla konsumentów w zakresie ochrony danych osobowych są: bezpieczne gromadzenie i przechowywanie danych przez podmiot (tak odpowiedziało 63% badanych), możliwość kontroli nad udostępnianymi danymi (57%) oraz zaufanie jakim darzymy podmiot, któremu przekazujemy nasze dane osobowe (51%).  Na dalszych miejscach znalazły się następujące czynniki: świadomość jak przetwarzane, przekazywane oraz wykorzystywane są dane osobowe (47%), otrzymanie dodatkowych korzyści z przekazania danych osobowych (25%), otrzymywanie spersonalizowanych treści (21%) oraz wykorzystywanie danych osobowych w celu poprawy jakości życia innych osób (20%).

Co ważne, według badania, pandemia zwiększyła świadomość ochrony danych osobowych głównie w obszarze Azji i Pacyfiku oraz na obszarze Ameryki Północnej i Południowej. Nie dotyczy to jednak Europy (właściwie obszaru EMEIA). Oznacza to, że osoby zamieszkujące te tereny już przed pandemią miały świadomość w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego zgadzamy się udostępniać nasze dane?

Według badania kierujemy się altruizmem. Zależy nam na tym by nasze dane osobowe mogły nieść pomoc. Jak wskazują organizatorzy badania – coraz więcej osób poszukuje organizacji, które mogłyby wykorzystać otrzymane dane osobowe do pomocy innym. Jest jednak jeden warunek – respondenci dbając o ich ochronę oczekują, że będą one odpowiednio chronione i mogą zachować kontrolę nad tym, co udostępniają.

W związku z powyższym, połowa ankietowanych osób twierdzi, że to dzięki pandemii są bardziej skłonni do przekazywania danych osobowych. Szczególnie, jeśli dzięki temu przyczynią się do poprawy stanu zdrowia społeczności lub będą miały wartość pod względem badań naukowych. Co więcej, aż 67 % respondentów uważa, że osoby zakażone koronawirusem powinny być zobowiązane do ujawnienia danych lokalizacyjnych.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych pokoleniach?

Respondenci mieli odpowiedzieć na następujące stwierdzenie: Pandemia COVID-19 sprawiła, że chętniej dzielę się moimi osobistymi informacjami – zwłaszcza jeśli wiem, że przyczynia się to do wysiłków badawczych i / lub dobrego samopoczucia społeczności. Wiemy już, że odpowiedz „TAK” zaznaczyła połowa ankietowanych. Jak jednak wygląda to pokoleniowo?

Otóż, najchętniej dzielącym się pokoleniem jest pokolenie Millenialsów (aż 55% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem). Dalej jest pokolenie Baby Boomer, z równie wysokim wynikiem – 50%. Następnie pokolenie Z (47%) oraz pokolenie X (46%). Co sprawia, że te dwa pokolenia są skłonne bardziej do przekazywania swoich danych osobowych w czasie pandemii? Z jednej strony, młodsze pokolenia są bardziej „sprawne” i „obyte” technologicznie, zatem łatwiej jest im znaleźć odpowiednie informacje dotyczące ochrony ich danych osobowych. Z drugiej strony, dla tego pokolenia, poruszanie się w sieci jest niemal intyicjne a przez to zagadnienie danych osobowych bliższe.

Natomiast inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o podejmowanie działań związanych z nierozprzestrzenianiem się wirusa. 35% badanych przyznało, że w ciągu poprzednich 6 miesięcy nie przekazało danych osobowych w celu ograniczenia transmisji koronawirusa, z czego aż 49% stanowi pokolenia Baby Boomers. Tylko 19% pytanych z pokolenia Z oraz 24% z pokolenia Millenialsów przyznało, że nie przekazało swoich danych osobowych. Wśród czynności, które miałyby ograniczyć ryzyko transmisji koronawirusa 28 % badanych z pokolenia Baby Boomers odpowiedziało, że poinformowało rodzinę i znajomych o kwarantannie i ostatnich kontaktach (w stosunku do 31% osob z pokolenia X, 43% osób z pokolenia Millenialsów oraz 50% osób z pokolenia Z). Także, tylko 19% badanych z pokolenia Baby Boomers użyło rządowej aplikacji do śledzenia danych (w prównaniu z 23% osób z pokolenia X, 26% osób z pokolenia Millenialsów oraz 39% osób z pokolenia Z). Tylko 5% badanych osób z pokolenia Baby Boomers poinformowało szkołę swojego dziecka o kwarantannie (w porównaniu z 16% osób z pokolenia X, 24% osób z pokolenia Millenialsów oraz pokolenia Z).

Jak wypadają oni na tle całości?

36% wszystkich badanych stwierdziło, że informowała rodzinę i przyjaciół o swoich nawykach związanych z kwarantanną, 24% skorzystało rządowej aplikacji śledzącej, a tylko 20% poinformowało pracodawcę o swoim o swoim statusie COVID-19 i ostatnich kontaktach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 47% respondentów podzieliłoby się informacjami o stanie zdrowia swojego dziecka gdyby oznaczało to możliwość bezpiecznego powrotu do szkoły w krótszym czasie. Tylko 17% poinformowało szkołę swojego dziecka o kwarantannie i ostatnich kontaktach.

Czy konsumenci są świadomi swoich praw?

Badanie sprowadza do wniosku, że konsumenci znają swoje prawa. Także pod względem ich egzekwowalności. Autorzy badania wskazują, że teraz przyszedł czas na organizacje. Muszą one dostosować się bowiem do wymogów jakie stawiają konsumenci.

Co i w jaki stopniu wpływa na świadomość konsumentów?

Przede wszystkim – przypadki naruszenia danych, które wskazało aż 43% badanych. Oznacza to, że najlepiej uczymy się przez doświadczenie. W równie dużym stopniu na tę świadomość wpływa pandemia COVID-19 – w tym przypadku także 43% badanych. W mniejszym stopniu (25%) wpływ na świadomość konsumentów mają zmiany w przepisach. Wydaje się to logiczne – prawem na co dzień zajmują się co do zasady profesjonaliści.

Wnioski dla organizacji

Organizacje pozyskujące dane osobowe muszą pamiętać o następujących kwestiach:

  1. Zdobycie zaufania klientów poprzez zrównoważenie korzyści oraz bezpieczeństwa i kontroli. Przypominamy – możliwość kontroli jest dla konsumentów ważna.
  2. Konsumenci są bardziej skłonni przekazać swoje dane osobowe jeśli otrzymają coś w zamian. Korzyść ta musi być konkretna i dostrzegalna dla konsumenta (np. przekazanie informacji o stanie zdrowia w imię walki z pandemią).
  3. Choć konsumenci deklarują, iż mogliby przekazać dane osobowe nie jest to równoznaczne z takim zachowaniem.

Twórcy raportu wskazują jednak na to, że konsumenci oczekują transparentności przetwarzania danych osobowych, informowania i zapewnienia bezpieczeństwa. Pomimo większej chęci dzielenia się danymi osobowymi, osoby te nie przestały dbać o swoje prawa. Nieustannie zachowują czujność. Niezmiennie jednak, konsumenci oczekują, że organizacje będą szanować ich prywatność po ustaniu pandemii. Twórcy raportu wskazują, że niezależnie od okoliczności, nie chcemy aby nasze dane były wykorzystywane w sposób niekorzystny lub grożący narażeniem.

Zachęcamy się do zapoznania z raportem (w języku angielskim) oraz analizą raportu.

Biuro IT Law Solutions