Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - powiązane tematy

 • technology-4256272_1280

  RODOzgoda

  Wyrażenie zgody przez osobę fizyczną jest w świetle przepisów RODO jednym ze sposobów na uzasadnienie przetwarzanie danych osobowych. Oprócz zgody należy także chociażby wspomnieć o tym, że przetwarzanie danych osobowych może być obowiązkiem lub uprawnieniem administratora. Dlaczego zgoda jest tak ważnym elementem systemu ochrony danych osobowych i jak często się z niej korzysta? Jak często jest też nadużywana? O tym w dzisiejszym wpisie. Więcej “RODOzgoda” »

  Biuro IT Law Solutions

 • Przygotuj się do RODO

  Prawo do bycia zapomnianym – przesłanki do usunięcia danych osobowych

  Na wstępie przypominamy, że zgodnie z Art. 17 ust.1 RODO podmiot danych, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą określone w przepisie okoliczności. Abstrahując od tego czy administrator danych, sam powinien usunąć przetwarzane dane osobowe w ramach zasady ograniczenia ich przetwarzania, należy wskazać że istnieje sześć przesłanek, których zaistnienie warunkuje powstanie prawa do bycia zapomnianym, przy czym wystarczy, że zostanie spełniona jedna z nich, a są to: Więcej “Prawo do bycia zapomnianym – przesłanki do usunięcia danych osobowych” »

  Brand Manager