Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
prawo do bycia zapomnianym

prawo do bycia zapomnianym - powiązane tematy

 • Przygotuj się do RODO

  Prawo do bycia zapomnianym – przesłanki do usunięcia danych osobowych

  Na wstępie przypominamy, że zgodnie z Art. 17 ust.1 RODO podmiot danych, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą określone w przepisie okoliczności. Abstrahując od tego czy administrator danych, sam powinien usunąć przetwarzane dane osobowe w ramach zasady ograniczenia ich przetwarzania, należy wskazać że istnieje sześć przesłanek, których zaistnienie warunkuje powstanie prawa do bycia zapomnianym, przy czym wystarczy, że zostanie spełniona jedna z nich, a są to: Więcej “Prawo do bycia zapomnianym – przesłanki do usunięcia danych osobowych” »

  Brand Manager

 • Możliwość usunięcia danych w RODO

  Prawo do bycia zapomnianym – usunięcie danych jako ochrona prywatności

  Pod pojęciem prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym) ukryta jest jedna z najczęściej komentowanych instytucji, jakie przewiduje RODO, mająca stanowić swoisty ukłon w kierunku ochrony prywatności wszystkich podmiotów danych, czyli w zasadzie każdego z nas. Art. 17 ust.1 stanowi, że — Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności […]. Okoliczności dopuszczające prawo do bycia zapomnianym to temat na odrębne rozważania, najpierw należy się zastanowić nad tym, czym owo usunięcie w ogóle jest i z jakimi obowiązkami jest powiązane.  Więcej “Prawo do bycia zapomnianym – usunięcie danych jako ochrona prywatności” »

  Brand Manager