Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
audyt przetwarzania danych osobowych

audyt przetwarzania danych osobowych - powiązane tematy

 • window-1231894_1280

  Rola audytu w stosowaniu RODO

  W ostatnim czasie termin „audyt” jest bardzo często używany. Stwierdzenie to stało się niezwykle popularne w wielu dziedzinach życia. Począwszy od polityki, gdzie władza „audytuje” dokonania poprzedników, przez zarządzających weryfikujących efektywność pracy swoich pracowników, po mnożenie się uczelni oferujących studia z tego zakresu. Trochę tego sporo, nieprawdaż? Dzisiejszym tekstem chcielibyśmy przedstawić Państwu czym tak naprawdę jest audyt, a także czym różni się on od kontroli, z którą tak często jest zestawiany (a niekiedy stosowany także zamiennie). Odniesiemy się także do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w którym kwestia audytu bądź audytowania występuje kliklukrotnie. Więcej “Rola audytu w stosowaniu RODO” »

  Biuro IT Law Solutions

 • dane

  Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

  Zgodnie z obecną regulacją ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) może nastąpić w przypadku, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przekazanie może nastąpić również wtedy, gdy wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej, gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony tych danych- art. 47 ust. 2 UODO (np. na podstawie przytoczonej we wcześniejszym wpisie „bezpiecznej przystani).

  Więcej “Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich” »

  Marcin Kaleta

  Prezes Zarządu