Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Co z transferem danych do USA po wyroku w sprawie C-362/14?

Co z transferem danych do USA po wyroku w sprawie C-362/14?

news32

Grupa Robocza Artykułu 29 (Article 29 Working Party) działająca przy UE w oficjalnym oświadczeniu z dnia 16.10.2015 r. wzywa do „solidnego, zbiorowego i wspólnego stanowiska” w sprawie wykonania wyroku TSUE z dnia 06.10 w sprawie C-362/14.

W oświadczeniu Grupa wskazuje, że państwa trzecie, w których kompetencje organów państwowych w dostępie do informacji wykraczają poza to, co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym nie będą rozpatrywane jako bezpieczne miejsca do transferów i pilnie wzywa Państwa Członkowskie oraz Instytucje europejskie do otwarcia dyskusji z władzami USA w celu znalezienia politycznego, prawnego oraz technicznego rozwiązania umożliwiającego transfer danych na ich terytorium.

Grupa zaznacza, że w zakresie ochrony danych standardowe klauzule umowne oraz Binding Corporate Rules (wiążące reguły korporacyjne) mogą być nadal używane. Tak więc wobec podmiotów stosujących wzorcowe klauzule umowne albo wiążące reguły korporacyjne nic się w zakresie transferu nie zmienia.

Co ciekawe Grupa wskazuje, że jeżeli w zakresie transferu danych do końca stycznia 2016 roku nie zostanie wypracowane odpowiednie rozwiązanie  z USA to Grupa, unijne organy ochrony danych będą zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych i odpowiednich działań, które mogą obejmować skoordynowane działania nawet mające charakter egzekucyjny.

Grupa jednoznacznie stwierdza, że jeśli chodzi o praktyczne konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-362/14, jasne jest, że transfery danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych nie mogą już przebiegać na podstawie decyzji w sprawie adekwatności Komisji Europejskiej 2000/520/WE. W każdym przypadku, transfery, które mają miejsce na mocy decyzji kształtującej program Safe Harbour po wyroku TSUE są niezgodne z prawem.

Grupa wskazuje również, że należy podjąć odpowiednie działania w zakresie kampanii informacyjnych na szczeblu krajowym, dotyczących problemu przekazywania danych do państw trzecich.

Ciekawe jak stanowisko Grupy zostanie potraktowane w praktyce. Nie spodziewałbym się stanowczych działań nawet po wspomnianym styczniu 2016 r. Raz ze względu na tok pracy w UE, który wymaga czasu, a dwa na stadium zaawansowania negocjacji z USA. Pamiętajmy, że Stany są obecnie zaangażowane w wiele problemów dotyczących bezpośrednio UE jak np. wojna w Syrii, problem ISIS i wątpię, aby nawet w aspekcie wydanego wyroku TSUE pozycja UE w negocjacjach z USA w zakresie transferu danych stała się silniejsza. Zagadnieniem wartym uwagi jest również kwestia prowadzenia przez organy ochrony danych osobowych Państw Członkowskich i odpowiednie władze rządowe kampanii informacyjnych dotyczących transferu danych – ten postulat będziemy mogli zweryfikować w najbliższym czasie.

Więcej:

– oświadczenie Grupy Roboczej art. 29 z dn. 16.10.2015 r.

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu