Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne – debata w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego

Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne – debata w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego

2015-01-26-debata-pe-ochrona-danych-osobowych

Przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli dzisiaj w debacie „Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne – dylematy ochrony danych osobowych w UE”, zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz Fundację Panoptykon.

W debacie wzięli udział: Michał Boni – poseł do PE, członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE, Katarzyna Szymielewicz – prezes Fundacji Panoptykon, Andrzej Lewiński – pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz dr Łukasz Kister – niezależny ekspert bezpieczeństwa, b. funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Debatę poprowadził dyrektor Biura Informacyjnego PE- Jacek Safuta. Pomimo nieobecności, swoje zdanie przekazała również Lidia Geringer de Oedenberg – poseł do PE.

Dyskusja została podzielona na dwa panele. Pierwszy z nich dotyczył problemu regulacji Internetu w zakresie szeroko pojętej prywatności. Omówiono zarówno przepisy prawa Unii Europejskiej, jak i przepisy prawa polskiego, a także projekty ich przyszłych zmian. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. pakiet cyfrowy oraz na konieczne zmiany w zakresie jurysdykcji. Poseł Michał Boni podkreślił, że w dzisiejszych czasach Internet zmienił wszystko. Stał się jednocześnie podstawą gospodarki cyfrowej oraz ważnym elementem jej rozwoju. W jego opinii wobec tak ważnego zjawiska należy odpowiednio dostosować tzw. pakiet cyfrowy, aby nie stopować rozwoju firm działających na terenie Unii Europejskiej.

Ważne słowa wypowiedział z kolei Andrzeja Lewiński. Zwrócił on szczególną uwagę na niemoc GIODO w zakresie ochrony prywatności Polaków. Stwierdził jednoznacznie, że ma świadomość tego, iż przytłaczająca większość polskich przedsiębiorców nie przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych. Jego zdaniem, gdyby GIODO realizowało w pełni swoje zadania (pomimo małych środków administracyjnych i finansowych), powinno skierować do prokuratur wiele milionów wniosków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z łamaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Jego zdaniem następca dr. Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisku GIODO powinien zwiększyć skuteczność kontroli GIODO oraz zmniejszyć zjawisko braku bezkarności podmiotów przetwarzających dane osobowe. Andrzej Lewiński pozytywnie ocenił nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, licząc na właściwe podejście Administratorów danych osobowych do założeń zmian w zakresie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Drugi panel dyskusji dotyczył bezpieczeństwo publicznego. Większość czasu poświęcono na omówienie tematyki przekazywania danych pasażerów linii lotniczych w ramach PNR (Passenger name record) w kontekście nasilenia ataków terrorystycznych w Europie. Michał Boni podkreślił, że Europa potrzebuje narzędzi zdolnych do walki z terroryzmem. W dyskusji podkreślono jednak, że nie należy tworzyć „państwa policyjnego”. W opinii byłego ministra administracji i cyfryzacji z punktu widzenia poziomu bezpieczeństwa Europejczyków, PNR jest potrzebne. Jednak co do zakresu i celu przetwarzanych danych osobowych osobowych przez organy wywiadowcze z użyciem PNR, powinna odbyć się racjonalna debata. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że należy zważyć czy zastosowanie takich narzędzi jest proporcjonalne do skali zjawiska terroryzmu i czy przypadkiem pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa pozbawia się obywateli resztek ich prywatności.

Ostatnim mocnym punktem debaty było zwrócenie uwagi na to, że wobec postępującej cyfryzacji, do procesów legislacyjnych należy zaangażować większą liczbę specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i systemów informatycznych, a także podjąć próby wykluczenia negatywnych zjawisk związanych z wykorzystywaniem danych osobowych (wskazano m.in. na profilowanie użytkowników) poprzez użycie narzędzi systemowych i odpowiednich metod programowania, a nie poprzez wprowadzanie nowych regulacji prawnych.

Nasz zespół na bieżąco uczestniczy w debatach związanych z ochroną danych osobowych. Włączamy się również aktywnie w proces konsultacji społecznych w tym obszarze, doskonale zdając sobie sprawę z praktycznych trudności wdrażania norm prawnych wśród przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu