Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Kradzież tożsamości- fikcja czy rzeczywistość ?

Kradzież tożsamości- fikcja czy rzeczywistość ?

prawo

Za kradzież tożsamości uznaje się ogół przedsięwziętych czynności polegających na pozyskaniu prawdziwych danych realnie istniejących osób fizycznych. Samo pojęcie kradzieży tożsamości nie jest spenalizowane w obowiązującym w Polsce kodeksie karnym, gdyż nie występuje samoistnie, a jedynie, jako etap inicjujący i umożliwiający dokonanie przestępstwa finalnego. Kradzież tożsamości może mieć różne formy np. wynikające z art. 287 kodeksu karnego- oszustwo komputerowe gospodarcze, art. 267 kodeksu karnego- hacking i sniffing.

Jak twierdzi Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji wraz ze wzrostem znaczenia informacji we współczesnym świecie oraz z rozwojem technik przetwarzania tych informacji w tym danych osobowych, istotnym zagadnieniem w dzisiejszym świecie jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Ryzyko utraty posiadanych informacji zwiększa się wraz ze wzrostem ilości przetwarzanych przez osoby prywatne oraz instytucje danych i stosowaniem coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz procesów do tego przeznaczonych. Dane są pozyskiwane na wiele różnych sposobów, z wykorzystywaniem różnych środków technicznych, teleinformatycznych, jak i socjotechniki. W przypadku kradzieży danych zasadą jest to, że dane te są pozyskiwane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i w celu dalszego jego łamania, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale również w celu naruszenia dóbr osobistych. W związku z tym, że przestępstwo kradzieży tożsamości, jako kombinacja różnych działań przestępczych (tj. wskazane wcześniej komputerowe oszustwo gospodarcze, oszustwo pospolite z wykorzystaniem mediów, nieuprawniony dostęp do danych, podsłuch komputerowy, wykorzystanie „narzędzi hackerskich” – złośliwego oprogramowania, zmiany zapisu na informatycznym nośniku danych) jest pierwszą fazą przestępstwa głównego, jakim z reguły jest oszustwo, wyłudzenie lub kradzież środków finansowych. Jak zaznacza Biuro brak jest możliwości, aby w oparciu o statystykę policyjną ocenić dokładnie skalę zjawiska. Jednak jedno jest pewne – liczba takich incydentów stale wzrasta i będzie nadal rosnąć wraz z powiększającą się liczbą komputerów tworzących „globalną pajęczynę”.

Więcej: www.policja.pl

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu