Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
ETPC: zakaz przechowywania danych osobowych po umorzeniu postępowania karnego

ETPC: zakaz przechowywania danych osobowych po umorzeniu postępowania karnego

sad

Europejski Trybunał Praw Człowieka 18 września 2014 r. wydał istotny wyrok w kwestii ochrony prywatności. Trybunał uznał, że przechowywanie danych osoby, wobec której postępowanie karne zostało umorzone, narusza jej prawo do poszanowania życia prywatnego.

Skarga do Trybunału została wniesiona przez obywatela Francji, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie karne w związku ze stosowaniem przez niego przemocy domowej. Postępowanie to zostało jednak umorzone – skłócona para pogodziła się. Dane osobowe skarżącego zostały mimo to wprowadzone do elektronicznego rejestru popełnionych przestępstw.

Przechowywanie danych osobowych

Co najbardziej istotne Trybunał uznał, że przechowywanie danych osobowych w jakiejkolwiek bazie stanowi ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, a tym samym – żeby uniknąć naruszenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – musi ono być proporcjonalne, konieczne i uzasadnione.

Źródło: lex.pl

Biuro IT Law Solutions