Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Rola oznaczenia znaku towarowego

Rola oznaczenia znaku towarowego

computer-3314597_960_720

Każdy  znak towarowy jest wizytówką przedsiębiorstwa. Jak wiadomo, znaki towarowe używane są do oznaczania towarów lub usług by w ten sposób pozyskać klienta i zapewnić sobie stałą pozycję wśród rosnącej konkurencji. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jak chronić to co dla jego działalności najważniejsze. Jak  wyeliminować możliwość podszywania się, kopiowania pośredniego lub bezpośredniego? Dlaczego sposobem na zabezpieczenie interesów może być znak towarowy?

Niewidzialne działania znaku towarowego

Znak towarowy pełni 3 zasadnicze funkcje, które określają istotę oznaczenia. Są to funkcje:

  1. odróżniająca (oznaczenia pochodzenia);
  2. jakościowa (inaczej nazywana gwarancyjną);
  3. reklamowa.

Niektórzy wyróżniają także funkcję komunikacyjną choć wydaje się być zbieżną z wyżej wymienionymi funkcjami.

Wymienione funkcje są głównymi przymiotami znaku towarowego zbieżnymi dla każdego rodzaju oznaczeń. Nie ma w tym przypadku znaczenia kto oferuje towar lub usługę przypisaną do danego oznaczenia – może to być „właściciel” znaku ale także osoba trzecia, która może używać go do określonych celów. Znak towarowy będzie zawsze przekazywał informacje dotyczące pochodzenia (od kogo), jakości (właściwości towaru bądź lub usługi), reklamy (popyt, popularność).

Znak pracuje nawet kiedy mamy wolne

Znak towarowy nie jest oderwanym od rzeczywistości słowem, obrazkiem czy hasłem (chociaż nazwy fantazyjne mogą brzmieć w pewnym stopniu obco). Jest on nośnikiem informacji o samym towarze lub usłudze ale również pośrednio o podmiocie, który korzysta z prawa do ochrony. Może informować o zasadach jakimi się dany uprawniony posługuje, wartościach, które promuje, z czym się identyfikuje czy podąża za trendami, jak widzi społeczną odpowiedzialność biznesu. I więcej. Szczególnie widoczne jest to w dobie Internetu, gdzie każdy posługujący się urządzeniem mającym do niego dostęp może zdobyć informacje w kilka minut (lub mniej).

Funkcja oznaczenia pochodzenia

Rozumiana jest dwojako. Po pierwsze dotyczy ona informacji skąd pochodzi, kto jest odpowiedzialny za dany towar lub usługę oznaczoną takim znakiem towarowym. Po drugie oznaczenie ma za zadanie odróżnienia znaków towarowych na rynku, tj. indywidualizacji podmiotu, który wprowadza na rynek dany towar lub usługę. Dlatego też ważne są podejmowane działania ochronne do znaku towarowego. Zapewnią prawo do indywidualnego i niepowtarzalnego oznaczenia.

Stoi na straży jakości

Znak towarowy to również informacja o jakości, cechach charakterystycznych danego towaru lub usługi. Współcześnie, jak się wydaje właściwe, mogą to być zapewniona usługi dodatkowe, które są pożądane i wpływają na zdobycie wiernych odbiorców. To także gwarancja przekazywana odbiorcom, że towar lub usługa oznaczona tym znakiem towarowym będzie posiadała dokładnie takie same właściwości co zwykle i będą miały takie same cechy. Zapewnienie o jakości jest szczególnie ważne w przypadku znaków towarowych renomowanych oraz powszechnie znanych. To właśnie ten niezmienny standard definiuje popyt na towary lub usługi oznaczone tym znakiem towarowym.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 22 354 68 93 | biuro@itls.pl

Reklama dźwignią handlu

Czy odniesienie sukcesu przez prowadzących działalność gospodarczą bez reklamy w obecnych czasach może się udać? Jasne, każdy korzysta z reklamy (zaliczając tzw. marketing szeptany). Taką też funkcję ma znak towarowy. Znak towarowy może (i jest źródłem) przywiązywać odbiorcę do danej marki. Znak towarowy jest wizytówką przedsiębiorcy i jeżeli odbiorca przekona się do jednego z towarów lub usług, dla którego zostało zarejestrowane oznaczenie – może sięgnąć po inny proponowany przez przedsiębiorcę. Głównie z funkcji reklamowej korzystały renomowane oraz powszechnie znane znaki towarowe by wypracować korzystną pozycję na rynku.

Marka, popyt, podaż

Są to w głównej mierze pojęcia kojarzone z ekonomią, zarządzaniem, analizą finansową przedsiębiorstwa. Do zwiększenia obrotów, a co za tym idzie, zysku świetnie nadaje się znak towarowy. Rozpoznawalny – sam będzie reklamą. Może także, co wymaga podkreślenia, pozytywnie wpłynąć na inne dobra przedsiębiorcy oferowane klientom. Warto zastrzec znak towarowy i zadbać o swoje zalety oraz indywidualność.

Biuro IT Law Solutions