Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Potencjał znaku towarowego

Potencjał znaku towarowego

cameron-venti-8qfx4AdL4uk-unsplash

W związku z tym, że zakres działalności IT Law Solutions to nie tylko ochrona danych osobowych, ale również pełna obsługa wdrożeń IT (systemów, aplikacji) oraz doradztwa prawnego w bardzo szerokim zakresie postanowiliśmy  nieco urozmaicić naszym czytelnikom zakres publikowanych treści. Dzisiaj garść informacji o potencjale znaku towarowego.

Jak przedsiębiorca może wzmocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć rozpoznawalność swojej działalności? Co może go odróżnić? Co powinien wiedzieć?

Taką zdolność ma znak towarowy. Został on stworzony po to, aby zapewnić komfort  działalności oraz pomóc identyfikować podmiot na rynku. Bez wątpienia znak towarowy jest wartością dodaną przedsiębiorstwa. Znak towarowy jest bardzo istotną informacją o przedsiębiorcy, towarze bądź usłudze. Informacja ta trafia do klientów (wiernych marce jak i potencjalnych) oraz do innych przedsiębiorców. Pozwala na identyfikację klienta z podmiotem dostarczającym produkt czy usługę.

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Oznaczenie to jest dowolnie konstruowane z pewnymi zastrzeżeniami m.in.: znak towarowy nie może zawierać symboli państwowych takich jak: godło, flaga czy herb, jeśli nie uzyskano no to zgody.

Ponadto, znak towarowy nie może zawierać obraźliwych określeń lub wulgaryzmów oraz odnosić się wyłącznie do właściwości towaru, np. jego kształtu, jeżeli wynika on z właściwości odróżniającej.

Jak wygląda znak towarowy?

Co do zasady znaki towarowe oraz oznaczenia produktów czy usług mogą. być kreowane dowolnie. Niemniej znaki towarowe możemy podzielić na:

Znak graficzny – jest nim obraz, rysunek, którym posługuje się uprawniony. Może być to obraz zwierzęcia, instrumentu muzycznego, słońce itp.

Addidas graficzny

R.055322

Znak słowny – może nim być dowolny wyraz, wyrażenie, imię i nazwisko, slogan, nazwa bohatera mitologii, nazwa fantazyjna.

Np. SKENDE SHOPPING (R.305173)

Znak przestrzenny lub przestrzenny z elementami słownymi – jest to szczególny rodzaj znaku towarowego. Odnosi się do oryginalnego i niepowtarzalnego kształtu towaru. Może zawierać dodatkowo oznaczenie słowne.

 

 

 

 

cocacola przestrzenny

R.081690

Znak zawierający wzór – takie oznaczenie towaru, które zawiera charakterystyczny wzór, ułożenie linii, połączenie znaków geometrycznych.

 

louis wzor

ZTUE 000015602

Znak kolorowy (jeden kolor lub ich kombinacja) – wykorzystanie jednego lub kilku kolorów, które identyfikują markę bezpośrednio.

play

R.310678

Znak dźwiękowy – jest nim melodia, sekwencja kilku dźwięków jako całości.

Np. ryk lwa wytwórni MGM (US 1395550)

Znak multimedialny – znak uwzględniający połączenie ruchu, obrazu i dźwięku tworzący krótkie wideo.

Np. znak towarowy Fahnen-Gärtner GmbH (ZTUE 017451816)

Znak ruchomy – oznaczenie łączące obraz i ruch – krótka animacja.

Np. czołówka HBO  (EUTM-016147837)

Znak pozycyjny – chroni położenie danego elementu na produkcie. Najczęściej w połączeniu z takim towarem staje się rozpoznawalny.

zubrowka pozycyjny

R.297877

Znak holograficzny – połączenie obrazu i ruchu dające wrażenie wyrażenia oznaczenia w wymiarze 3D.

hologfraficzny

ZTUE 002559144

Kombinowany znak towarowy, np. słowno-graficzny, słowno-graficzno-przestrzenny – są to oznaczenia łączące ze sobą wskazane wyżej rodzaje znaków. Znak słowno-graficzny to inaczej graficznie wyrażone słowo. Drugi z wymienionych znaków to odwzorowanie kształtu towaru z jego etykietami.

resrved słowno-graf

R.231887

toblerone slo-garf-prze

ZTUE 00649339

Inne znaki towarowe, takie jak: zapachowe, smakowe oraz dotykowe. Obecnie rejestracja wskazanych znaków jest dyskusyjna a ich status jest nieoczywisty – bo jak precyzyjnie i obiektywnie określić odczucia smakowe, zapachowe czy dotykowe?

Oprócz wskazanego wyżej podziału, znaki towarowe dzielą się także na:

 • Zwykłe znaki towarowe
 • Renomowany znak towarowy
 • Powszechnie znany (notoryjny) znak towarowy
 • Sławny znak towarowy
 • Wspólnotowy znak towarowy

Najpopularniejsze znaki towarowe

Najpopularniejsze znaki towarowe definiują marki, które można podzielić według branży – domyślam się, że większość z nich jest Wam znana.

 1. Spożywcza: Milka, Cola-cola, E. Wedel, Sokołów.
 2. Produkcyjna: Orlen, CCC, Mercedes, Ikea.
 3. Technologiczna/internet: Samsung, Apple, Allegro, Microsoft.
 4. Sportowa: Adidas, Nike, 4F, znak olimpijski.
 5. Modowa: Burberry, Louis Vitton, Christian Laouboutin, Ralph Lauren.
 6. Kosmetyczna/chemiczna: Ziaja, L’Oréal Paris, Henkel, Procter&Gamble.

Wskazane powyżej marki to  wyłącznie przykładowe wyliczenie. Wśród nich znajdują się zarówno polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa, które zarejestrowały przynajmniej jeden znak towarowy i korzystają z ochrony.

Znak towarowy nie tylko dla wielkich

Ważne jest to, że znak towarowy nie jest domeną wyłącznie wielkich przedsiębiorców lub koncernów. Znak towarowy może być, a nawet powinien, zarejestrowany przez „mniejszych” przedsiębiorców, szczególnie w sektorze MŚP (tzn. średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorców).

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Przede wszystkim znak towarowy to gwarancja  wyróżnienia się na rynku, wyjątkowości. Zarejestrowanym znakiem towarowym może posługiwać się wyłącznie uprawniony. Nie należy zapominać także o funkcji reklamowej znaku towarowego. Zapewnia identyfikację marki wśród stałych i potencjalnych klientów. Może także być kojarzony z wartościami jakie reprezentuje dany przedsiębiorca oraz być nośnikiem informacji o tzw. goodwill.

Wskazane przykłady znaków towarowych można odnaleźć na stronach Urzędu Patentowego RP, EUIPO, Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.

Photo by Cameron Venti on Unsplash

Redakcja: Marcin Kaleta

Biuro IT Law Solutions